Menu

IASI: 0332 80 27 63 | 0740 034 141

BRAILA: 0339 110 802 | 0756 049 237

Cardul cadou PRAXIS

Oferă-le celor dragi acest card cadou pentru a le aminti că sănătatea și starea de bine sunt de neprețuit.

Cardul cadou poate fi achiziționat de la oricare din Centrele noastre de recoltare din Iași, Miroslava, Pașcani, Hârlău și Brăila. Cardul cadou nu este nominal și poate fi utilizat în aceeași zi de mai multe persoane, la același Centru de recoltare. În cazul în care valoarea analizelor efectuate depășește 500 lei, se beneficiază de o reducere de 15% aplicată la suma de achitat în plus.

 

Campania Card Cadou PRAXIS

- regulament de organizare -

1 - DESCRIEREA CAMPANIEI

SC Investigații Medicale Praxis SRL (denumita in continuare “Organizator”), cu sediul social în Iași, Stradela Moara de vânt nr. 35, Iaşi, România, oferă clienților săi posibilitatea de a achiziționa un card cadou în valoare de 500 lei, de la oricare din Centrele sale de recoltare. Cardul cadou poate fi utilizat pentru efectuarea de analize medicale la oricare din Centrele de recoltare ale Organizatorului.

In momentul intrarii in Campanie acceptati responsabilitatea exclusiva pentru a decide daca participarea dumneavoastra este legala conform oricarei jurisdictii aplicabile pentru dumneavoastra.

Intrand in Campanie, dumneavoastra sunteti de acord cu aceste “Reguli oficiale” si cu faptul ca deciziile Organizatorului sunt definitive si obligatorii in privinta Campaniei.

2 - ELIGIBILITATE. DREPTUL LA PARTICIPARE si LISTA CENTRELOR DE RECOLTARE PARTICIPANTE

La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, cu varsta de 18 ani (implinita la data inceperii campaniei), cu capacitate deplina de exercitiu.

Toate Centrele de recoltare ale Organizatorului participa la aceasta campanie. Lista completă a acestora poate fi consultată aici *link catre pagina de Contact de pe site

3 - PERIOADA SI LOCATIA CAMPANIEI

Campania Card Cadou PRAXIS se desfășoară în toate Centrele de recoltare ale Organizatorului. Valabilitatea cardului cadou este de 12 luni de la data emiterii.

4 - MECANISMUL CAMPANIEI

Persoana care doreste sa ofere un cadou poate achizitiona un Card Cadou de la unul dintre Centrele de recoltare participante la campanie.

Cardul cadou poate fi utilizat imediat după achitarea contravalorii acestuia.

Cardul cadou nu este nominal, este transmisibil și poate fi utilizat de una sau mai multe persoane în aceeași zi, la același Centru de recoltare.

Valoarea analizelor poate fi egală sau mai mare decât valoarea cardului cadou. În cazul în care valoarea analizelor efectuate depășește valoarea cardului cadou, clientul va beneficia de o reducere de 15% a sumei de plată peste valoarea cardului cadou.

Cardul cadou poate fi utilizat pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii.

Cardul cadou nu poate fi returnat.

5 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu isi asuma raspunderea si nu va inlocui Cardul Cadou in caz de furt, pierdere, ratacire sau deteriorare.

In aceste situatii, soldul Cardului Cadou se considera pierdut, nefiind posibila niciun fel de despagubire in legatura cu evenimentul care a condus la imposibilitatea de utilizare a Cardului Cadou de catre detinatorul acestuia.

6 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare / desfasurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricarui solicitant la locatia Campaniei (Centrele de recoltare) si pe pagina de internet a Campaniei.

7 - INCETAREA CAMPANIEI

Cardul cadou poate fi utilizat pe o perioadă de 12 luni de la data emiterii.

8- PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obliga sa respecte prevederile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’).
Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumparatorului Cardului Cadou. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise in NOTA DE INFORMARE A PACIENȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

Organizatorul nu conditioneaza emiterea cardurilor de furnizarea datelor cu caracter personal.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi. Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existent dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;
Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datelor care sunt incomplete.
Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:
Acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate ;
Si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;
Datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
Datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea, se pot opune oricand prelucrarilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.
Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:
In cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care ii permite Operatorului sa verifice exactitatea acestor date;
In cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
In cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;
In cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorilui prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.
Dreptul la portabilitate: in masura in care se prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele lor cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO)

Adresa de Corespondenta: SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL

Stradela Moara de vânt nr. 35, Iaşi, România, Telefon 0332 80 27 63

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Inainte de a da curs oricarei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere si cerere in justitie: persoanele vizate au dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile: Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Adresa: Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, Bucuresti; e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se adresa in justitie.

9 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind comercializarea produselor si serviciilor, respectiv Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 si legile privind protectia persoanelor fizice in legatura cu procesarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In caz de tentativa sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afecteaza imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditii normale conform celor de mai sus, dar nu isi asuma raspunderea pentru reclamatii, contestatii ale participantilor care nu vizeaza incalcarea cadrului legal in vigoare.

10- DISPOZITII FINALE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campania.

Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania. In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Peroadei Campaniei, se va face un anunt oficial la locatia Campaniei.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la telefon 0332 80 27 63.


Organizator

S.C. INVESTIGAȚII MEDICALE PRAXIS S.R.L.

 

 

▲ SUS
Schimba preferintele pentru cookie-uriu