Menu

IASI: 0332 80 27 63 | 0740 034 141

BRAILA: 0339 110 802 | 0756 049 237

Istoria Laboratoarelor Praxis (SC Investigații Medicale Praxis SRL) începe acum 15 ani, când ne-am propus să fim un real sprijin în demersul de menţinere şi redobândire a sănătaţii, prin intermediul unor servicii de investigaţii medicale de înaltă calitate. Fideli acestui crez, astăzi am ajuns la a treia generaţie de aparate utilizate pentru analizele efectuate în laboratoarele noastre din Iaşi şi Brăila, având cinci Centre de recoltare în municipiul Iaşi, unul în Miroslava, unul în Pașcani, unul în Hârlău, patru în Brăila şi o echipă de profesionişti dedicaţi excelenţei, formată din 30 de medici, farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti, asistente de laborator şi de medicină generală.

Gama de investigaţii acoperă specialităţile analiza urinei, anatomie patologică, biochimie, biologie moleculară, hematologie, imunologie, microbiologie şi serologie. Laboratorul este acreditat RENAR pentru activitățile de examinare conform SR EN ISO 15189:2013, așa cum este precizat în anexa la certificatul de acreditare nr. LM 003.

Acreditare RENAR Laborator Praxis din Iaşi și Brăila

Anexa 01 - Certificat de acreditare RENAR Laborator Praxis din Iași

Anexa 03 - Certificat de acreditare RENAR Laborator Praxis din Brăila

Laboratoarele Praxis se află în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi (contract 1504/30.04.2013), respectiv Casa de Asigurări de Sănătate Brăila (contract 1828/01.07.2015), precum şi cu Casa de Asigurări de Sănătate O.P.S.N.A.J. Bucureşti (contract B-206/30.04.2013).

Alături de efectuarea investigaţiilor medicale, laboratorul nostru, prin echipa sa de specialişti, acordă următoarele servicii de consiliere pentru: 

Activitati specifice

1. promovarea utilizării eficiente a serviciilor de laborator;
2. consiliere privind alegerea examinărilor şi utilizarea serviciilor funcţie de lista analizelor ce pot fi lucrate de către laborator, metoda, aparatul şi reactivii folosiţi pentru efectuarea analizelor solicitate;
3. informarea pacientului cu privire la valori biologice de referinţă pentru toate examinările precum şi la limitările procedurilor de examinare atunci când e cazul;
4. informarea pacientului cu privire la frecvenţa solicitărilor de examinare;
5. consiliere privind cazurile clinice individuale prin monitorizarea valorilor de alertă/critice şi exprimarea raţionamentelor profesionale cu privire la interpretarea rezultatelor examinărilor;
6. interpretarea de laborator a rezultatelor obţinute şi consultanţă de specialitate tuturor solicitanţilor.

Activitati didactice

Personalul Laboratorului Praxis poate colabora, în caz de solicitare, la pregătirea studenţilor la medicină, stagii de rezidenţiat, elevi ai şcolilor postliceale cu specialitatea laborator, studenţi la diferite colegii medicale.

Activitati de cercetare

Laboratorul Praxis colaborează la proiecte de cercetare, cercetări în cooperare, trialuri clinice, oferind consultanţă pe teme ştiinţifice şi logistice.

Schimba preferintele pentru cookie-uriu