Menu

IASI: 0332 80 27 63 | 0740 034 141

BRAILA: 0339 110 802 | 0756 049 237

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Proiect: „AMENAJARE LABORATOR CENTRAL ANALIZE MEDICALE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HALE DE PRODUCȚIE IMOBIL EXISTENT”, SMIS 112294

Societatea INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL a implementat incepand cu data de 02.12.2016  proiectul cu titlul „AMENAJARE LABORATOR CENTRAL ANALIZE MEDICALE PRIN SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN HALE DE PRODUCȚIE IMOBIL EXISTENT”, cod SMIS 112294 la sediul societatii din Municipiul Iasi, stradela Moara de Vant, nr. 35, Corp cladire C1 parter+mansarda si corp cladire C2, Judetul Iasi. Proiectul de investitie a fost finalizat in avans fata de termenul prevazut in contractul de finantare, respectiv in data de 02.04.2023 (data publicarii anuntului final de proiect).

Valoarea totala a proiectului a fost de 7,134,159.36 lei, din care 6,209,498.73 lei valoare eligibila: valoarea eligibila nerambursabila din FEDR -  3.830.315,63 lei si valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national -  675.938,03 lei.

Activitatea pe care o desfășoară firma ca urmare a implementarii proiectului este aceeași cu activitatea pe care o desfășoară și în prezent, aferentă codului CAEN 8690Alte activități referitoare la sanatatea umana.

Obiectivul general al proiectului de investitie l-a reprezentat cresterea competitivitatii societatii INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL si consolidarea pozitiei pe piata serviciilor medicale (analize medicale de laborator).

Satisfacerea nevoilor clientilor si înalta calitate a serviciilor medicale, precum si educatia medicala continua sunt principalele obiective ale firmei INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL, prin laboratorul de analize PRAXIS.

Obiectivul general al proiectului a contribuit la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020 de crestere a competitivitatii economice si îmbunatatire a conditiilor de viata ale populatiei locale si regionale, prin cresterea competitivitatii si productivitatii solicitantului prin investitii înitr-un spatiu modern si tehnologie noua.

Îndeplinirea obiectivului general va contribui la sprijinirea dezvoltarii economice, la consolidarea pozitiei pe piata a IMM-ului si îmbunatatirea mediului de afaceri regional.

Proiectul de investitie a raspuns obiectivului specific al Axei prioritare 2.2 Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, de îmbunatatirea capacitatilor de dezvoltare a serviciilor, în sensul dezvoltarii activitatii desfasurate, în scopul cresterii dimensiunii pietei adresate si a calitatii serviciilor prestate.

Obiectivele specifice ale proiectului si rezultatele asteptate:

 1. Realizarea unei infrastructuri moderne de investigatie (analize medicale de laborator) unde persoanele bolnave sa fie corect si rapid investigate folosind aparatura de ultima generatie;

S-a realizat constructia laboratorului central analize medicale prin schimbare destinatie hale de productie existente.Conform Extrasului de carte funciara pentru imobilul cu numarul cadastral 138203 aferent cartii funciare nr. 138203 a UAT Mun. IASI, cladirea in care functioneaza centrul medical inregistreaza urmatorii indicatori tehnici: suprafata construita la sol = 673 mp, suprafata construita desfasurata = 1275 mp.

Au fost achizitionate toate activele corporale si necorporale prevazute în proiect, echipamente tehnologice noi de ultima generatie, în vederea diversificării activității și dezvoltarii societatii pe piața analizelor medicale de laborator:

 • • Sistem de diagnostic moleculat (Idylla/Byocartis), compus din: Idylla Instruments si Idylla Console – 1 buc
 • • Analizor hematologie SYSMEX XN-1000 Pure DIFF – 1 buc.
 • • Kit 8 panouri solare – 1 buc.
 • • Sistem fotovoltaic complet compus din: 10 panouri fotovoltaice pentru 2250 W – 1 set (format din: panouri foto-voltaice Hanwha Q.Peak DUO G5 - 120 cells mono – 10 buc, regulator de incarcare Victron SmartSolar MPPT 260/60 – 1 buc, acumulator – 24 buc, invertor-incarcator Victron MultiPlus-II –1 buc) – 1 buc
 • • Sistem automat de citire cariotipare – 1 buc.
 • • Sistem automat de citire a frotiurilor de sange Vision ProKit, cu modul de aplicare clinica Vision Hemma, cu 8 lame – 1 buc.
 • • Sistem automat de citire a frotiurilor citologice Vision ProKit, cu modul de aplicare clinica Vision Cyto Pap, cu 8 lame – 1 buc.
 • • Sistem automat pentru analiza spermei SQA– Vision - 1 buc.
 • • Program informatic determinare reticulocite (licenta software) Vision, cu modul de aplicare clinica RET – 1 buc.
 • • Program informatic analiza lichidelor biologice (licenta software) Vision, cu modul de aplicare clinica Body Fluids – 1 buc.
 • • Ascensor hidraulic persoane MPH AC 2050-31 – 1 buc (producator MACPUAR SA Spania, 6 pers., 2 statii, 480 kg

Toate echipamentele achiziționate au fost recepționate și puse în funcțiune. Au fost lipite autocolante pe echipamentele achiziționate prin proiect.Toate echipamentele achiziționate utilizează tehnologii moderne, cu un consum redus de resurse.

 1. Extinderea capacitatii de prestare a serviciilor medicale (analize de laborator) la nivelul Regiunii de Nord Est

Societatea INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL a creat 3 locuri de muncă noi, prin angajarea în cadrul perioadei de implementare, a unui numar de 3 persoane, cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, dintre care un loc de munca pentru persoane din categorii defavorizate.

Compania va avea in vedere ca in cadrul perioadei de durabilitate a proiectului sa fie realizate si valorile mentionate in sectiunea Rezultate asteptate, aferente celui de-al doilea obiectiv specific, respectiv: a) Cresterea numarului de servicii - analize de laborator cu 40% la finalul celui de-al doilea exercitiu financiar incheiat dupa implementarea proiectului, fata de anul 2016.

 1. b) Realizarea a minim 433.000 de servicii/ tipuri de analize de laborator in al doilea exercitiu exercitiu financiar incheiat dupa implementarea proiectului, fata de anul 2016. 
 1. Cresterea calitatii serviciilor medicale prestate pentru pacientii din Judetul Iasi si Regiunea Nord Est

În perioada de implementare a cererii de finanțare a fost certificat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015  și a fost obținut Certificatul privind sistemul de management al calitatii nr. 187153 emis la data de 06.04.2022.

În perioada de implementare a cererii de finanțare s-a obtinut Certificatul RENAR pentru acreditarea serviciilor medicale de analize de laborator, conform contract nr. 471 LM R3/ 07.02.2019, AA 1/ 26.07.2021.

Societatea a participat la un targ international de profil medical in afara Romaniei, in Turcia, respectiv Expomed EURASIA 2023, in perioada 16-18 martie 2023.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

Schimba preferintele pentru cookie-uriu